Referencer

Coloplast A/S

Dansk Arkitektur Center

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Gl Holtegaard

Gl Strand

Glyptoteket

Kunsten, Aalborg

Museet for Søfart, Helsingør

Nikolaj Kunsthal

Nivaagaards Malerisamling

Thorvaldsens Museum

Statens Museum For Kunst

Sønderborg Slot

Vejle Museum

Referencer

Coloplast A/S

Dansk Arkitektur Center

Fiskeri- og Søfartsnuseet, Esbjerg

Gl Holtegaard

Gl Strand

Glyptoteket

Kunsten, Aalborg

Museet for Søfart, Helsingør

Nikolaj Kunsthal

Nivaagaards Malerisamling

Thorvaldsens Museum

Statens Museum For Kunst

Sønderborg Slot

Vejle Museum